Ga naar de inhoud

En reden 5 tot 100? 

Daarvoor laten we enkele pioniersscholen aan het woord:

"Omdat we overtuigd zijn dat roken niet meer in is. Dit project ondersteunt scholen in hun gezondheidsbeleid en tabakspreventie op een leuke en participerende manier."  Stella Matutina in Brakel.

"Directie en leerkrachten team vinden het belangrijk de leerlingen goed te informeren over de gevaren van het roken. We willen ons daarom inzetten voor rookpreventie. Het aanzetten tot kritisch denken, het vakoverschrijdend werken, de culturele insteek en het bewustmaken over wat gezond leven is, passen in ons pedagogisch programma. De uitwerking is praktisch en goed voorbereid. De vormgeving aantrekkelijk. Dit alles maakt dat wij graag meedoen aan dit pilotproject Bullshit Free Generation" Atheneum Brussel

"Roken blijft een groot probleem bij heel wat jongeren van onze 1ste graad en van de BSO-leerlingen van de hogere graden. We willen ze bewust blijven maken van alle negatieve aspecten van het roken." Campus Sint-Ursula in Lier. 

"Omdat we graag preventief willen werken. Het materiaal is erg actueel om activerend aan de slag te gaan." Sint-Franciscusinstituut in Melle

"We dragen de leuze "een gezonde geest in een gezond lichaam" hoog in het vaandel op onze school. We hebben er zelf al jaren een actieve werkgroep voor. Naast lichaamsbeweging, gezonde voeding, mentaal welzijn enz. hoort ook middelgebruik als thema hier thuis. Op school zijn er wel leerlingen die roken, maar het is een minderheid. Toch willen we (blijven) inzetten in rookpreventie en ook vermijden dat jongeren starten met roken. De e-sigaret en shishapen zijn meer populair, maar vallen even goed onder roken. Leerlingen beseffen dit niet altijd en ook hier willen we deze fabels de wereld uithelpen. Op school stelt (stelde) zich wel het probleem van zichtbaarheid van roken. Collega's rookten voor de schoolpoort, op evenementen rookten ouders op de speelplaats. Dat mag nu niet meer, maar tussen wet en praktijk zit vaak een kloof. Er werd al veel initiatief hierin genomen, maar we denken dat nog een extra duwtje nodig is. Dit project kan daar ook helpen. Ook oudere leerlingen die wel roken, zullen misschien beseffen dat ze dat niet voor de schoolpoort moeten/mogen doen." KA Zottegem.

"Wij hebben een groot rokersprobleem op onze school en willen dat probleem graag aanpakken. De uitdagingen lijken een leuke manier om het probleem bespreekbaar te maken. Het spreekt ons ook aan dat de campagne niet dwingend maar vooral informerend is, iets wat beter werkt bij onze jongeren." Instituut Anneessens-Funck in Brussel. 

"We willen graag onze jongeren weerbaar maken en zo minder vatbaar voor verslavingen. Ook willen we het kritisch denken van leerlingen aanscherpen en hen bewust maken voor de grote beïnvloedende factoren zoals groepsdruk en hypes. tot slot willen we een goed gezondheidsbeleid voeren. Dit project voldoet aan al deze doelstellingen."  Middenschool Sint-Lutgart in Beernem

"We doen al jaren mee aan Rookvrije klassen en willen een opvolger. Er zijn ook redelijk wat rokers bij ons publiek, vandaar is het belangrijk een duidelijk anti-rookbeleid te hebben!" VTI Waregem

"Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk leerlingen actief betrokken worden bij ons rookbeleid en elke roker er één te veel is." Maria-Boodschaplyceum in Brussel.  

"Onze school werkt nog te weinig rond gezondheid en roken, we willen dit nu vanuit de leerlingbegeleiding trekken en zien of we een positieve vibe kunnen teweegbrengen." GO! Atheneum in Ninove

"We werken aan een ruimer gezondheidspreventieplan waarbinnen deze actie kadert." Onze-Lieve-Vrouwe-College in Antwerpen.

"We nemen deel met onze school omdat we zien dat roken bij jongeren nog steeds in opmars en zelfs populair is. We zijn dan ook op zoek naar een anti-rookbeleid waarin we niet te oubollig en belerend overkomen maar waarmee we onze jongeren kunnen overtijgen van 'niet-rokers' te worden!" Annuntiata-instituut in Veurne.

"We merken dat veel leerlingen van onze school roken. Daarnaast dienen we ook regelmatig een sanctie uit te delen, omdat de leerlingen roken op het schooldomein. Sinds 30 november 2018 zijn we samen met de school op onze campus Atheneum Nieuwpoort gestart met de campagne 'Rookvrije generatie'. Leerlingen mogen niet meer roken binnen de 100 m van de school. Ze moeten gerookt hebben voor ze de school naderen en dienen zich na de schooluren ver weg van de school verwijderen om te kunnen roken. Daarnaast willen we ook onze collega's bewust maken en hen erop wijzen, dat ze tijdens de pauze vaak wegglippen om te gaan roken. Wat vaak stoort bij onze leerlingen. We willen met deze campagne leerlingen niet opleggen om te stoppen met roken, maar hen bewust maken van de gevaren van de verslaving. We gaan dan tijdens de lessen PAV en Actief Burgerschap actief door op inspelen. Via deze weg hopen we leerlingen bewust te maken over hun rookgedrag en hen zo de juiste weg wijzen om eventueel te stoppen met roken. Het is onze bedoeling om een rookvrije school te worden." GO! Centrum Leren en Werken Westhoek in Nieuwpoort. 

logo gezond leven

Vlaams instituut
Gezond Leven

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel

Tel. 02 422 49 49
Fax 02 422 49 59

Over dit initiatief

Bullshit Free Generation is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Het project ontvangt steun van de Vlaamse overheid en kwam tot stand in samenwerking met verschillende Vlaamse onderwijs- en tabakspreventiepartners. Wij bedanken alle leerlingen, schoolteams en experten die ons tijdens de gesprekken en cocreatiesessies inspireerden. Meer weten? 

Volg Gezond Leven op sociale media