Ga naar de inhoud

WAT IS DE ACTIE-CHALLENGE?

Werk het rookbeleid op school verder uit. Betrek de leerlingen vanaf de start en breng in beeld welke actie(s) jullie deden om het rookbeleid te versterken. 

Een woordje uitleg

Een sterk rookbeleid is een cruciaal onderdeel van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid op school. Met deze challenge word je uitgedaagd om, vakoverschrijdend en samen met de leerlingen, het rookbeleid te versterken. Waarom? De bewijzen zijn er: een sterk rookbeleid op school helpt mee voorkomen dat jongeren (starten met) roken.

Een sterk rookbeleid bestaat niet uit losse initiatieven, maar vormt een samenhangend geheel van regels & afspraken, lesactiviteiten, aanpassingen aan de schoolomgeving en zorg & begeleiding voor rokers. Ga voor die mix van strategieën en geef zo geen plaats aan roken op jouw school. Maar een sterk rookbeleid maak je niet van dag 1 op dag 2. Kies daarom een initiatief dat haalbaar is op school en gedragen wordt door directie, personeel en leerlingen. De enige vereiste voor jullie initiatief: door de actie moet het bestaande rookbeleid verder worden uitgewerkt.

Hoe neem je deel aan deze challenge? 

Bekijk hoe het met jullie rookbeleid op school is gesteld. Breng, samen met leerlingen, directie en personeel, in kaart wat de werkpunten zijn (vb. extra sensibiliseringsinitiatieven, meer handhaving van regels, meer rookstophulp …).

Kies samen met leerlingen, directie en personeel een geschikte oplossing of actie. Een Bullshit Free-actie kan van alles zijn. De enigste vereiste is dat ze een antwoord biedt op een bestaand probleem/werkpunt en hierdoor bijdraagt tot een sterker rookbeleid op school. Ben je niet zeker over het nut of de effectiviteit van je actie? Stuur ze door naar info@bullshitfree.be. We geven je met veel plezier feedback en tips om je actie (nog) beter te maken.

Werk de actie(s) uit en breng ze in beeld (online video of foto’s).

Registreer een of meerdere initiatieven vóór 3 april 2020 in het schoolprofiel. Vertel ons welk werkpunt jullie op welke manier aanpakten en hoe leerlingen werden betrokken. En voeg als ‘bewijs’ beeldmateriaal toe (vb. foto’s, een video). Zo maak je als school kans op een van de prijzen voor de graadchallenge.

Prijzenpot?

Alle scholen die een of meerdere Bullshit Free-acties registreren, maken kans op een budget van 1.000 euro, te besteden aan welzijns- en gezondheidsbevorderende initiatieven voor leerlingen en personeel. Het budget kan tot 30 november 2020 besteed worden. Misschien net dat extra financiële duwtje dat jullie school nodig heeft om het verschil te maken?

Een jury van experten selecteert 5 winnende scholen binnen diverse categorieën: meest originele school, beste leerlingenbetrokkenheid, ... (meer info volgt).

Als de jury oordeelt dat bepaalde scholen binnen één categorie evenwaardig zijn (vb. even origineel), dan wordt uit deze finalisten één winnaar geloot door een onschuldige kinderhand. De trekkers worden persoonlijk gecontacteerd wanneer hun school in de prijzen valt.

logo gezond leven

Vlaams instituut
Gezond Leven

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel

Tel. 02 422 49 49
Fax 02 422 49 59

Over dit initiatief

Bullshit Free Generation is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Het project ontvangt steun van de Vlaamse overheid en kwam tot stand in samenwerking met verschillende Vlaamse onderwijs- en tabakspreventiepartners. Wij bedanken alle leerlingen, schoolteams en experten die ons tijdens de gesprekken en cocreatiesessies inspireerden. Meer weten? 

Volg Gezond Leven op sociale media