Ga naar de inhoud

Het initiatief

Bedankt! 

Samen met heel wat mensen gingen we op zoek naar een nieuwe preventieve actie rond tabak in het secundair onderwijs. Een vervanger van de Wedstrijd Rookvrije Klassen. Gezond Leven dankt daarom in het bijzonder de vaste leden van de stuurgroep:

  • De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK)
  • De onderwijskoepels van het katholiek, provinciaal en GO!-onderwijs 
  • De CLB-koepels van het vrij, provinciaal, stedelijk en gemeentelijk onderwijs 
  • De ouderkoepels (VCOV, GO!, KOOGO) 
  • Kom op tegen Kanker 
  • Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)
  • Centra Geestelijke gezondheidszorg (CGG)

Zij plaatsten tabakspreventie één jaar lang hoog op de agenda. Bedankt! 

Van wit blad tot uitgewerkt concept

We vertrokken van een volledig wit blad. Dat voelde soms heel onzeker en eng, maar dankzij de hulp van de leden van de stuurgroep gingen we vlot van feiten en meningen over het tabaksgebruik bij jongeren (het vooronderzoek) naar prioritaire thema’s en uitdagingen (tijdens een uitdagingenworkshop). Tijdens de co-creatiesessies werden oplossingen gezocht voor de uitdagingen tot we, na meerdere testrondes, kwamen tot een finaal concept.

logo gezond leven

Vlaams instituut
Gezond Leven

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel

Tel. 02 422 49 49
Fax 02 422 49 59

Over dit initiatief

Bullshit Free Generation is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Het project ontvangt steun van de Vlaamse overheid en kwam tot stand in samenwerking met verschillende Vlaamse onderwijs- en tabakspreventiepartners. Wij bedanken alle leerlingen, schoolteams en experten die ons tijdens de gesprekken en cocreatiesessies inspireerden. Meer weten? 

Volg Gezond Leven op sociale media