Ga naar de inhoud

Bullshit Free Generation-bib

Filter resultaten

De tijdinvestering die nodig is om het materiaal in te zetten tijdens een les. Voor video’s gaat het om de speelduur.

Les 'De geschiedenis van roken'

Bron/Auteur: Vlaams Instituut Gezond Leven i.s.m. Huis van Alijn

Vroeger was de sigaret overal, in het straatbeeld, in de huiskamer en zelfs in de klas. Beelden die we ons vandaag nauwelijks nog kunnen voorstellen. 

In deze les komen leerlingen meer te weten over de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis op vlak van roken. Door zelf de feiten op te zoeken, krijgen ze meer inzicht in de grote mentaliteitsverandering die heeft plaatsgevonden. De onlinetijdlijn die het Huis Van Alijn maakte voor de expo 'Rook' biedt houvast!

Bruikbaar in de vakken: PAV, geschiedenis, MAVO,  cultuurwetenschappen …

Download

Les 'De invloed van reclame op roken'

Bron/Auteur: Vlaams Instituut Gezond Leven i.s.m. Huis van Alijn

Het imago van de roker is doorheen de jaren veel veranderd. Waar roken vroeger ‘stoer’ en zelfs ‘sexy’ was, is roken tegenwoordig ‘stom’ en zelfs ‘marginaal’. Reclame – en het reclameverbod – vormde mee het imago van de roker. 

In deze les leren leerlingen kritisch kijken naar reclamebeelden van vroeger en nu, zowel voor als tegen roken. Creatievelingen kunnen aan de slag gaan met een eigen reclameposter tegen roken. 

Bruikbaar in de vakken: PAV, MAVO, geschiedenis, godsdienst/zedenleer, Nederlands, Frans, Engels, Duits, PO, artistieke vorming …

Download

Les 'De truken van de tabaksindustrie'

Bron/Auteur: Vlaams Instituut Gezond Leven i.s.m. Huis van Alijn

Wie haalt het meeste voordeel uit rokende jongeren? Dat is de tabaksindustrie. Als ze jongeren aan het roken krijgen, hebben ze consumenten voor het leven. De voorbije eeuw deden ze er dan ook alles aan om kinderen en jongeren hun rookwaar aan te prijzen. En vandaag schakelen ze nog een versnelling hoger. Met meer subtiele en sluwe manieren van beïnvloeding.

In deze les worden leerlingen bewust gemaakt van de truken van de tabaksindustrie. Zowel doorzichtige reclametruken van vroeger, als meer subtiele beïnvloedingsmethodes van vandaag, komen aan bod. 

Bruikbaar in de vakken: PAV, MAVO, geschiedenis, godsdienst/zedenleer, Nederlands, Engels, handel, economie …

Download

Les 'Is roken vandaag nog 'normaal'?'

Bron/Auteur: Vlaams Instituut Gezond Leven i.s.m. Huis van Alijn

Iedereen trekt toch ooit wel eens aan een sigaretje? Bullshit. Vroeger misschien wel, maar anno 2019 rookt een meerderheid van de jongeren niet. En is die dat ook niet van plan.

Maar hoe sterk is het aantal rokers nu gewijzigd over de jaren heen? En wat is vandaag eigenlijk ‘normaal’? Over dit soort vragen buigen de leerlingen zich in deze les. Daarnaast staan ze ook stil bij de ‘gevolgen’ van een overschatting van het aantal rokers.

Als uitbreiding op de les, wordt een huiswerkopdracht voorzien. Het doel: in gesprek gaan met de ouder of voogd. En reflecteren over roken vandaag en vroeger.

Bruikbaar in de vakken: wiskunde, Nederlands, zedenleer/godsdienst, PAV, MAVO, geschiedenis …

Download

Les 'Bullshit Free Bordspel'

Bron/Auteur: Vlaams Instituut Gezond Leven i.s.m. Huis van Alijn

Een lesuur lang al spelende leren, dat is de opzet van het Bullshit Free Bordspel. Doe-opdrachten, quizvragen en discussievragen wisselen elkaar af. Welk team wint en welk team brandt per ongeluk zijn huis af door een smeulende sigaret? Probeer het uit.  

Het spel bevat een downloadbaar spelbord en opdrachtenkaartjes. Knip ze uit. En ga direct van start in jouw les. 

Bruikbaar in de vakken: PAV, MAVO, godsdienst/zedenleer, Nederlands, verzorging, geschiedenis …

Download

logo gezond leven

Vlaams instituut
Gezond Leven

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel

Tel. 02 422 49 49
Fax 02 422 49 59

Over dit initiatief

Bullshit Free Generation is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Het project ontvangt steun van de Vlaamse overheid en kwam tot stand in samenwerking met verschillende Vlaamse onderwijs- en tabakspreventiepartners. Wij bedanken alle leerlingen, schoolteams en experten die ons tijdens de gesprekken en cocreatiesessies inspireerden. Meer weten? 

Volg Gezond Leven op sociale media